Menu

Cart

Általános Szerződési Feltételek

Szállítási szerződés
A Szilas aroma Kft részére elektronikus úton megrendelést adó vásárlók részére

1.    Általános rendelkezések
A Szilas Aroma Kft. (2144. Kerepes, Szabadság út 252. adószám: 10673047-2-13) által üzemeltetett internetes áruház - aromák, valamint élelmiszer-színezékek közvetlen értékesítését végzi.  A www.aromaaruhaz.hu  interneten elérhető termékkatalógusa ezeket a termékeket kínálja eladásra. A webáruházbeli elektronikus rendeléssel az alábbi feltételek szerint szállítási szerződés jön létre a Szilas Aroma Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég - a továbbiakban Megrendelő - között. A megrendelő a rendelés véglegesítésekor, annak leadásával fogadja el e szerződés feltételeit.
A Szilas Aroma Kft. kijelenti, hogy mind az aromaáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Szilas Aroma Kft., mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. A Szilas Aroma Kft. csak a www.aromaaruhaz.hu oldalon, a cég nevével és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.
Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és Szilas Aroma Kft. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A Szilas Aroma Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.
Megrendelő e szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

3. Árak

A terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék bruttó fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjában készleten lévő és ezért megrendelhető termékekre vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Szilas Aroma Kft kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron számlázza a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

4. Szilas Aroma Kft. felelősségvállalása
Az AROMAÁRUHÁZ működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók az AROMAÁRUHÁZ Rendelési információk menüpontjában olvashatók. Szilas Aroma Kft. vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. Hibás teljesítés esetén a hibás  részteljesítés (pl. sérült vagy nem a megrendelés szerinti termékek) kiadása esetén köteles a terméket a megrendelés szerint kicserélni, s azt a Megrendelő által eredetileg megjelölt szállítási móddal, de térítés mentesen a reklamáció beérkezését követően 8 napon belül saját költségére eljuttatni a Megrendelő részére.
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni költségeinek visszatérítése mellett.

5. A Megrendelő felelősségvállalása
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott fizetési módnak megfelelően.

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.
A Szilas Aroma Kft. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.
A megrendelést a Szilas Aroma Kft. a leadást követően haladéktalanul, de legfeljebb egy órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.
A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé.
Elállás esetén a Szilas Aroma Kft. köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő nyolc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket Megrendelő viseli.

7. Adatkezelés

A Szilas Aroma Kft. látogatói a regisztráció során megadják személyes adataikat (név, cím, telefon, e-mail, stb.). Ezeket az adatokat a Szilas Aroma Kft. kizárólag a megrendelések végrehajtása érdekében tárolja. A Szilas Aroma Kft. ügyfélszolgálata szükség esetén, kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából használja az adatokat. A Szilas Aroma Kft. semmilyen körülmények között nem továbbítja ügyfeleinek adatait harmadik személy részére.

8. Panaszkezelés rendje
A Szilas Aroma Kft. célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a mindenkori ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti. A Szilas Aroma Kft. a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak Megrendelő rendelkezésére.
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Szilas Aroma Kft.

2144 Kerepes,

Szabadság út 252.

HUNGARY

Tel.: 

+36 30 683 2018

+36 30 521 4250

E-mail: rendeles@szilas.hu